https://www.traditionrolex.com/15
volkl
head
blizzard
tecnica
holmenkol
poc
leki

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů


Správcem osobních údajů je společnost Martin Novotný – Sport Novotný IČO 63966760 se sídlem Zenklova 168, 180 00 Praha 8 provozující kamennou prodejnu na adrese Zenklova 168, Praha 8 a e-shop www.lyzeseslevou.cz a www.surfcentrumpraha.cz.


Při uchování osobních údajů správce dodržuje Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a souvisejících norem, kterými jsou především nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).


Shromažďované údaje:


Zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:
- Jméno, příjmení, titul
- Adresa bydliště/místo podnikání
- E-mailová adresa
- Telefonní číslo
- Číslo bankovního účtu
- IČ, DIČ


Účely zpracování osobních údajů


Naše společnost zpracovává osobní údaje, které nám sami svěříte, z následujících důvodů:


- plnění smlouvy, poskytování služeb
vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (dodání zboží dle vaši objednávky, zasílání informací o objednávce)


- vedení účetnictví
vaše fakturační údaje, jste-li zákazníky, nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů


- marketing


Zabezpečení a ochrana osobních údajů


Chráníme vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme veškerá možná opatření, která zamezují zneužití či zničení vašich osobních údajů.


Příjemci osobních údajů


Na některé úkony, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb poskytovatelů následujících odvětví:


- přepravní a dopravní společnosti, podílející se na dodání zboží/služby
- účetní a daňové kanceláře
- technologické společnosti zajišťující provoz a správu e-shopu (především společnost KDesign, Rudolfovská 45, 370 01 České Budějovice)
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.


Forma a doba zpracování


Osobní údaje zákazníka jsou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě. Údaje jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou stanovenou právními předpisy (zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a další) nejdéle však po dobu 10 let.


Poučení o právech


K zaručení ochrany osobních údajů máte tato práva:
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
- právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu společnosti Martin Novotný, Sport Novotný, Zenklova 168, 180 00 nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@lyzeseslevou.cz


Pokud se domníváte, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nás o svém podezření budete informovat, abychom mohli případné pochybení napravit.


Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.